Autors i Autores

Marc Granell

Articles, ressenyes, crítiques i pròlegs (selecció)

 • ALPERA, L.: "Marc Granell, poeta i dinamitzador editorial a la ciutat de València", dins Talaia de Migjorn (Poesia catalana del segle XX). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 99-101.
 • ALONSO, V.: "Marc Granell, poeta", El Temps (València), 1-7 juny 1999.
 • ALONSO, V.: "Notes sobre la poesia de Marc Granell", pròleg a Poesia reunida. 1976-1999. València: Denes, 2000, p. 7-28.
 • ALPERA, L.: "L'obra poètica de Marc Granell", Información (Alacant), 24 d'octubre de 1991.
 • ARNAU, M.C.; NAVARRET, A.: "Entrevista a Marc Granell", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 50, tardor 2021, p. 129-139.
 • BALLESTER, J.: "L'obra poètica de Marc Granell", dins Estudis de Literatura Catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. I. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 81-100.
 • BALLESTER, J.: "La mirada reflexiva i desolada o la poesia de Marc Granell", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 58, desembre 1991, p. 136-139.
 • BERENGUER, V.:, "L'illa de Granell", Caràcters (València), núm. 9, 15 de novembre de 1994.
 • CALAFAT F.: "La lucidesa poètica de Marc Granell", El País (València), 13 de maig de 1999.
 • CAPILLA, J.: "L'enamorament, un estat d'excepció (Versos per a Anna)", L'Illa (Alzira), núm. 34, tardor 2003, p. 30.
 • DITO TUBAU, P.: "Amar l'inassolible", Avui, 5 d'octubre de 2000.
 • DUARTE, C.: "Marc Granell", dins La poesia catalana del segle XX. Barcelona: Barcanova, 1994, pp. 81-82.
 • FALCÓ, J.L.: "Algunes notes al voltant de la poesia de Marc Granell", Cairell (València), núm. 5, setembre 1980, p. 52-54.
 • HERNÁNDEZ i GARCÍA, X.: "Marc Granell. Poeta", Gargots, núm. 18, setembre 2021, p.  6-11.
 • IBORRA, J.: "Un itinerari poètic. Marc Granell: Tria personal", El Temps (València), 14 d'octubre de 1990.
 • PARCERISAS, F.: "Desolació. Marc Granell: Fira desolada", El País (Barcelona), 29 d'octubre de 1992.
 • PIERA, J.: "Desolació poètica. Marc Granell: Fira desolada", La Vanguardia (Barcelona), 27 de desembre de 1991.
 • PIERA, J.: "Jove d'edat, savi de ment", Levante-Posdata (València), 14 de maig de 1999.
 • PIERA, J.: "L'intimisme col·lectiu de Marc Granell", L'Hora (Barcelona), núm. 68, juliol de 1980.
 • PIERA, J.: "Marc Granell: Versos per a Anna", El País (València), 12 de novembre de 1998.
 • PONT, J.: "La poesia de Marc Granell", Avui (Barcelona), 4 de juny de 1980.
 • PONT, J.: "A l'entorn d'un llibre iniciàtic (Marc Granell)", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 26, tardor 2000, p. 135-148.
 • PUIG, V.: "Un segle fecund i criminal", El País (Barcelona), 17 de juny de 1999.
 • ROIG, J. Ll.: "L'amor com a mirada: una visió optimista del món", Avui (Barcelona), 24 de desembre de 1998.
 • SALA-VALLDAURA, J. M.: "Exercicis per a una veu: les modulacions expressives de Marc Granell”, L'Aiguadolç (Dénia), núm. 27, tardor 2002, p. 47-54.
 • SÒRIA, E.: "Escrit des del silenci: notícia de la poesia valenciana recent", Caplletra (València), núm. 22, 1997, p. 203-214.
 • SÒRIA, E.: "Lacrimae rerum", Avui (Barcelona), 15 de juliol de 1999.
 • TRIGO, X. R.: "L'entrada a la maduresa. Marc Granell: Fira desolada", Avui (Barcelona), 14 de desembre de 1991.
 • TRIGO, X. R.: "Una nova mirada per destil·lar somnis. Marc Granell: L'illa amb llunes", Avui (Barcelona), 13 d'octubre de 1994.
 • VALLS, J.: "Marc Granell, el poeta necessari", Caràcters (València), núm. 82, hivern 2018, p. 21.