Autors i Autores

Marc Granell

Poesia completa 1976-2016.

L'obra completa d'un dels més grans poetes valencians contemporanis, Marc Granell. Autor d'una obra de caràcter cru i pessimista, al present volum es podran trobar la diversitat de temàtiques tractades pel poeta durant quaranta anys. Des de l'amorosa Versos per a Anna, a obres més socials com Refugi Absent.

(Sinopsi)