Autors i Autores

Adrià Gual
1872-1943

Articles

 • BATLLE JORDÀ, Carles: "Lluna de neu, d'Adrià Gual: Una mostra del decadentisme teatral a Catalunya". Assaig de teatre (Barcelona), núm. 18,19, 20, desembre de 1999, p.179-185.
 • CARBONELL, Antoni: "Adrià Gual, teòric teatral". Faig (Manresa), núm.11, març de 1980, p.68-76.
 • CASTELLANOS, Jordi: "La poesia modernista. Adrià Gual". Dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana, Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p.259-262.
 • CERDÀ, Maria Àngela: "Adrià Gual i Queralt. L'ideal escenificat". Dins Els pre-rafaelites a Catalunya. Barcelona: Curial, 1981, p.340-352.
 • CORBELLA, Ferran J.:"Adrià Gual, després del cinquantenari". Revista de Catalunya (Barcelona), núm.111, octubre de 1996, p.110-116.
 • CURET, Francisco: " Adrián Gual y el "Teatre Íntim". Dins El arte dramático en el resurgir de Cataluña. Barcelona: Minerva, p.313-326.
 • CURET, Francesc:"Adrià Gual i el Teatre Íntim". Dins Història del teatre català.Barcelona: Aedos, 1967, p.357-369.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Felip Cortiella i Adrià Gual, dos dramaturgs pròxims i oposats". Dins Aproximació a la història del teatre català. Barcelona: Curial, 1972, p.184-196.
 • FORMOSA, Feliu: "Misteri de dolor. Un expressionisme mediterrani". Programa del Centre Dramàtic del Vallès (Terrassa), octubre de 1992.
 • GALLÉN, Enric: "Adrià Gual". Dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p.433-439.
 • PADULLÈS, Xavier: "Cent anys de teatre modernista (apunts d'estètica per al teatre català contemporani)". Assaig de teatre (Barcelona), núm. 18,19,20, desembre de 1999, p.397-412.
 • REGÀS, Xavier: "Un mártir del teatro". Tele/exprés (Barcelona), 12 de febrer de 1973,p.30.
 • SALVAT, Ricard: "Entorn a Adrià Gual", Serra d'or (Barcelona), núm.12, desembre de 1962, p.51-53.
 • SIGUAN, Marisa: "El pensamiento dramático de A. Gual". Dins La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán. Barcelona: PPU, 1990, p.147-159.
 • TRENC-BALLESTER, Eliseu: "Adrià Gual, grafista modernista". Serra d'or (Barcelona), núm. 223, abril de 1978, p.51-59.