Autors i Autores

Àngel Guimerà
1845-1924

Articles i entrevistes

 • ANGUERA, Pere: "El pensament polític d'Àngel Guimerà", dins Literatura, pàtria i societat. Els intel·lectuals i la nació. Vic: Eumo, 1999, p. 129-155.
 • BACARDIT, Ramon: "Terra baixa, d'Àngel Guimerà", dins Lectures de batxillerat, 1999-2000 / 2000-2001. Barcelona: La Magrana, 1999, p. 123-163.
 • BADIA, Alfred: "El Sebastià de Terra baixa, un personatge en busca d'un autor", dins Crítica, somni, recerca, projecte. Barcelona: La Llar del Llibre, 1988, p. 171-173.
 • BENET i JORNET, Josep M.: "Notes d'urgència al marge d'una adaptació", dins Àngel Guimerà: Maria Rosa. Barcelona: Edhasa, 1983, p. 5-11.
 • BENET i JORNET, Josep M.: "Terra baixa, un discurs sobre la propietat", dins La malícia del text. Barcelona: Curial, 1992, p. 141-154.
 • BENET I JORNET, Josep M.: "Aspectes de la passió amorosa en l'obra de Guimerà", Serra d'Or, any XXXVIII, núm. 433, gener de 1996, p. 59-61.
 • BENSOUSSAN, Albert: "Les dues primeres estrenes de Guimerà i les «Impressions», de Josep Ixart", Serra d'Or, vol. XIX, núm. 215, 15 d'agost de 1977, p. 543-546.
 • BONAVIA, Salvador: "Els nostres artistes en la intimitat. Don Àngel Guimerà" [entrevista], El Teatre Català, núm. 57, 29 de març de 1913, p. 207-210.
 • CARBONELL, Antoni: "Comentari d'una escena de Maria Rosa, d'Àngel Guimerà", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985, p. 232-243.
 • CARBONELL, Antoni: "Estudi introductori", dins Àngel Guimerà Maria Rosa. Barcelona: Edicions 62, 1983, p. 5-24.
 • CARBONELL, Jordi: "Notes sobre Àngel Guimerà: els temes històrics", Bulletin of Hispanic Studies, vol. XXVIII, núm. 110, abril-juny de 1951, p. 93-103.
 • CURET, Francesc: Història del teatre català. Barcelona: Aedos, 1967, p. 225-237 i 269-281.
 • FÀBREGAS, Xavier: Teatre català d'agitació política. Barcelona: Edicions 62, 1969, p. 163-166 i 194-198.
 • FÀBREGAS, Xavier: Aproximació a la història del teatre català modern. Barcelona: Curial, 1972, p. 131-140.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Frederic Soler, Àngel Guimerà i el moviment catalanista", Serra d'Or, vol. XV, núm. 167, 15 d'agost de 1973, p. 543-545.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Les tragèdies romàntiques de Guimerà", Serra d'Or, vol. XVI, núm. 180, 15 de setembre de 1974, p. 566-568.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Paisatge i història en l'obra de Guimerà", dins El Teatre o la vida. Barcelona: Galba, 1976, p. 117-124.
 • FÀBREGAS, Xavier: Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978, p. 131-134.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Gala Placídia 1879, el primer centenari d'un dramaturg", Serra d'Or, vol. XXI, núm. 235, 15 d'abril de 1979, p. 287-288.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Àngel Guimerà", dins La Renaixença. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 61-73.
 • FÀBREGAS, X.: "Àngel Guimerà i el teatre del seu temps", dins Riquer, Comas, Molas: Història de la literatura catalana, vol. VII. Barcelona: Ariel, 1986, p. 61-73.
 • GIMFERRER, P.: "Pròleg a Àngel Guimerà", dins Àngel Guimerà: Antologia poètica. Barcelona: Selecta, 1974, p. 7-28.
 • GIMFERRER, Pere: "Presència d'Àngel Guimerà, Guimerà poeta", Serra d'Or, vol. XVI, 1974, p. 564-565.
 • GUIMERÀ, Agustí: "Àngel Guimerà, Tenerife: arrels d'una vinculació", L'Avenç, núm. 108, octubre de 1987, p. 52-61.
 • MALER, Bertil: "Guimerà i el premi Nobel", Serra d'Or, vol. XIV, núm. 150, 15 de març de 1972, p. 159-160.
 • MARAGALL, Joan: "Àngel Guimerà", dins Elogi de la paraula i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62, 1978.
 • MARIDÈS SOLER: "La dinàmica dramàtica de La filla del mar d’Àngel Guimerà i de Liebesketten de Rudolph Lothar i Eugen d’Albert: Una comparació", Zeitschrift für Katalanistik, 18, 2005, p. 197–214. [Vegeu-lo]
 • MEDINA, Jaume: "La Santa Espina i l'amor d'en Guimerà", Serra d'Or, vol. XXVIII, núm. 316-317, gener i febrer de 1986, p. 39-42 i 115-119.
 • MIRACLE, Josep: "Pròleg", dins Àngel Guimerà: Obres completes, 2. Barcelona: Selecta, 1978.
 • MIRACLE, Josep: "Àngel Guimerà", dins Mestres i amics. Barcelona: Selecta, 1985, p. 17-26.
 • MOLAS, Isidre: "Guimerà, polític", Serra d'Or, vol. XVI, núm. 180, 15 de setembre de 1974, p. 575-576.
 • MÖLLER-SOLER, Maria Lourdes: "Caciquisme i color local a Terra baixa d'Àngel Guimerà i Tiefland de Rudolph Lothar i d'Eugen d'Albert", Zeitschrift für Katalanistik, núm. 1, 1988, p. 132-149.
 • PAGANO, José León: Atraverso la Spagana literaria (I Catalani). Roma: Rasegna Internazionale, 1902, p. 137-173.
 • PORTER, Miquel: "Dos temes de Guimerà al cinema primitiu", Serra d'Or, vol. XVI, núm. 180, 15 de setembre de 1974, p. 581-583.
 • QUINTANA, Àngel; CASACUBERTA, Margarida: "El nacionalismo como mito: 'Tiefland' de Leni Riefenstahl, una interpretación de 'Terra Baixa' de Guimerá", Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. [ Vegeu-lo]
 • ROVIRA i VIRGILI, Antoni: "Àngel Guimerà (apunts per a un estudi crític)", Revista de Catalunya, vol. I, agost de 1924.
 • SAGARRA, Josep M.: "Pròleg", dins Àngel Guimerà: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1975, vol. I, p. 11-21.
 • SOLDEVILA, Carles: Figures de Catalunya. Barcelona: Aedos, 1955, p. 255-258.
 • VALL, Xavier: "Pròleg i selecció bibliogràfica a Terra baixa. Barcelona: Proa - Teatre Nacional de Catalunya, 2000.
 • VIA, Lluís: "En Guimerà íntim", Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, vol. XI, 1923-1924.
 • "De la vida i la mort d'Angel Guimerá" [recull de judicis i anècdotes sobre Guimerà de diversos autors], Revista de Catalunya, vol. 1, 1924, p. 266-273.
 • "Biografia d'Àngel Guimerà". Barcelona: L'Avenç Gràfic, 1924, fullet 8. (La novel·la d'ara; VI).
 • "Guia didàctica de La filla del mar", Teatre Nacional de Catalunya, 2002.
 • "Guia didàctica d'En Pólvora", Teatre Nacional de Catalunya, 2006.