Autors i Autores

Àngel Guimerà
1845-1924

Joan Dalla

L'estrena de l'obra va ser anunciada pel 7 de gener de 1921 al teatre Novetats de Barcelona però una ordre governativa va prohibir-ne les representacions. Pocs dies més tard, se'n féu la seva publicació tot assolint un èxit de vendes. Mesos més tard, un grup d'actors aficionats de Montblanc la representà, amb la presència de l'autor.