Autors i Autores

Damià Huguet
1946-1996

Coberta de l'Antologia poètica. A cura de Joan Mas i Vives.

Antologia poètica.

Tota la biografia del poeta Damià Huguet i Roig (Campos 1946-1996) va transcórrer al poble de Campos, una vila del llevant de Mallorca, pagesa, ramadera, pescadora i preturística, segons l'evocació que en va fer en els seus versos. Per apropar-se a la seva poesia s'ha de tenir això molt en compte, perquè dóna algunes, no totes, de les claus bàsiques del seu art: la presència abassegadora del món elemental de les societats arrelades a la terra i al mar, el dialectalisme lingüístic esquerp i contundent, la mediterraneïtat entesa com una realitat física i immediata, la presència de la col·lectivitat de què forma part, etc.

(Joan Mas i Vives: fragment del "Pròleg" a l'Antologia poètica de Damià Huguet, p. XI)