Autors i Autores

Damià Huguet
1946-1996

Un cos nu aferrat a la taula de marbre

Un cos nu aferrat a la taula de marbre.
Dos ganivets clavats a cada mà.
Tres raigs de sol clivellant un munt de sal.
Quatre serpentines vermelles damunt l'arena blanca.
Cinc cadàvers coberts amb pinassa humida.

Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera.

(Del poemari Ofici de sords (1976), dins d'Antologia poètica, a cura de Joan Mas i Vives. Barcelona: Proa, 1999, p. 50)