Autors i Autores

Damià Huguet
1946-1996

Coberta de Damià Huguet, seqüències...

Estudis

  • D. A.: Damià Huguet. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, col. Retrats, núm. 21, 2011. [Enllaç a la publicació]
  • HUGUET, Biel i ALCARAZ, Montserrat [coordinadors]: Damià Huguet, home de call vermell. Binissalem: Di7 Edició, 1988.
  • HUGUET, Biel i NADAL, Cèlia [coordinadors]: DH Damià Huguet. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2006.
  • MAS i VIVES, Joan: "Pròleg" a Damià Huguet, Els calls del manobre. Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 5-9.
  • MAS i VIVES, Joan: "Pròleg" a Damià Huguet, Ofici de sords. Palma: Moll, 1994, p. 11-20.
  • MAS i VIVES, Joan: "Pròleg" a Damià Huguet, Antologia Poètica. Barcelona: Proa, 1999, p. XI-XLV.
  • MAS i VIVES, Joan: Damià Huguet, seqüències... . Palma - Barcelona: Edicions UIB - Publicacions de l'Abadia de Montserrat: 2007.
  • PONS, Damià: Damià Huguet, entre la poesia i el cinema. Palma: Lleonard Muntaner, 2010.