Autors i Autores

Damià Huguet
1946-1996

Coberta del llibre Les fites netes.

Les fites netes.

«Un poeta formalitza i condensa amb la seva expressió un ideari concret. No cerca millorar res. Sinó més aviat fer avinent a tothom la sensibilitat del seu desig. Una sensibilitat i un desig que voldria comuns i expansius per a tothom i a tot arreu...»

(De l'obra Les fites netes. Palma: Moll, 1996, p. 70)