Autors i Autores

Ignasi Iglésias
1871-1928

L'escurçó

Enregistrament en motiu del centenari de l'autor. Data d'emissió: 28 de febrer de 1971.

Inclou una entrevista d'Albert Nadal a Xavier Fàbregas, cap del departament d'investigació de l'Institut del teatre sobre la figura d'Ignasi Iglésias.