Autors i Autores

Manel Marí
1975-2018

Coberta del llibre No pas jo.
Coberta del llibre Tavernàries.

Obra

Poesia

 • Poemes en gris. Palma: Sa Nostra - Caixa de Balears, 1999.
 • Tria impersonal. Eivissa: Sa Nostra - Caixa de Balears, 1999.
 • Poemari de descortesia. Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa): Res publica, 2000.
 • Clarisse. València: Servei de Publicacions de la UPV, 2000.
 • Paraula de poeta. Palma: Govern de les Illes Balears - Conselleria d'Educació i Cultura, 2001.
 • Patrimoni dels dies. Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, 2001.
 • Deshàbitat. València: Eliseu Climent, 2004.
 • No pas jo. Palma: Moll, 2005.
 • Suite a Mitges [amb il·lustracions de Ricard Bofill Torres]. Eivissa: Mediterrània, 2006.
 • El tàlem. Palma: Moll, 2008.
 • Tavernàries. Alzira: Bromera, 2016.
 • En obres col·lectives
 • Antologies

Altres

Estudis sobre l'autor/autora