Autors i Autores

Antoni Martí Monterde

Coberta de J. V. Foix o la solitud de l'escriptura.

Premis

• Premi Literatura Breu, de poesia (1992): Sobre el desordre.
• Premi Guerau de Liost, de poesia (1994): Els vianants.
• Premi Joaquim Xirau, d'assaig (1997): J. V. Foix o la solitud de l’escriptura.
• Premi Literatura Breu, de narrativa (2000): Escrit en dos quaderns.
• Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, de narrativa (2002): L'Erosió.