Autors i Autores

Alfons Maseras
1884-1939

Articles (Selecció)

 • ALBERTÍ, Jordi: " 'Els Amics d'Europa' (1915-1919). Una veu a contracorrent (I i II)", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 180, gener de 2003, p. 99-116; núm. 181, febrer de 2003, p. 85-103.
 • ARNAU, Carme: "Crisi i represa de la novel·la. Els joves, els marginats", Història Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, 1987, vol. 10, p. 51-74.
 • BOFILL, Jaume: "Naturalistes romàntics, parnassians, simbolistes i noucentistes", Poetes catalans moderns. Barcelona: Columna, 1986, p. 71-80.
 • CARBÓ, Joaquim: "Ildaribal, d'Alfons Maseras", Serra d'Or (Barcelona), núm. 10, octubre de 1962, p. 36-37.
 • CARNER, Josep: "Èglogues, per A. Maseras", La Veu de Catalunya (Barcelona), 28 d'octubre de 1918.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Estudi introductori" Antologia de la poesia modernista. Barcelona: Edicions 62, 1990, p. 5-74.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Estudi introductori", Antologia de contes modernistes. Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 5-40.
 • CASTELLANOS, Jordi: "La novel·la modernista: simbolisme i decadentisme", Història Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p. 537-546.
 • CASTELLANOS, Jordi: "La narrativa curta en el Modernisme", Actes del Setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1986.
 • CÒNSUL, Isidor: "Mestratge i afinitat", Avui Cultura (Barcelona), 20 de febrer de 1997, p. 5.
 • CORRETGER, Montserrat: "Entorn d'una tipologia dels personatges femenins en la novel·la catalana del primer terç del segle XX", Catalan Review (Barcelona), vol. XI, núm. 1-2, 1997, p. 27-47.
 • CORRETGER, Montserrat: "L'obra poètica d'Alfons Maseras", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 8, 1997, p. 149-169.
 • CORRETGER, Montserrat: "Alfons Maseras, divulgador de Joan Alcover", Miscel·lània Joan Fuster. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 8, 1994, p. 293-322.
 • CORRETGER, Montserrat: Introducció a Maseras, A.: Ildaribal. Barcelona: Columna, 1994, p. 9-35.
 • CORRETGER, Montserrat: "Aproximació a la novel·la decadentista d'Alfons Maseras: L'evasió", Miscel·lània Badia i Margarit. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 5, 1986, p. 251-279.
 • FONTCUBERTA, Judit: "Alfons Maseras: traductor de Molière", Quaderns. Revista de Traducció (Bellaterra), núm. 10, 2003, p. 137-150.
 • IZQUIERDO, Oriol: "Felibres", Avui Cultura (Barcelona), 8 de febrer de 2001, p. 9.
 • PARCERISAS, Francesc: "Mal d'amor", El País. Quadern (Barcelona), 19 d'octubre de 1989, p. 6.
 • PUJALS, Joan M: "Ildaribal: La novel·la de la Tarragona romana", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 90, novembre de 1994, p. 96-101.
 • ROSSELLÓ, Pere: "Ildaribal, d'Alfons Maseras", Lluc (Palma de Mallorca), núm. 782, setembre-octubre de 1994, p. 38.
 • SCHNEEBERGER, Albert: "Alfons Maseras i l'esperit català", pròleg a Maseras, A.: La fira de Montmartre. Barcelona: Impr. Ràfols, 1926.
 • SERRAHIMA, Maurici i BOADA, Maria Teresa: "Alfons Maseras", La novel·la històrica en la literatura catalana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1996.
 • TASIS, Rafael: Pròleg a Maseras, A.: L'alliberament de Sicília. Barcelona: Barcino, 1954.
 • VIDAL, Plàcid: "Alfons Maseras", Els singulars anecdòtics. Barcelona: J. Horta, 1920, p. 39-43.
 • YATES, Alan: "1861-1931", Una Generació sense novel·la? : La novel·la catalana entre 1900 i 1925. Barcelona: Edicions 62, 1975.