Autors i Autores

Alfons Maseras
1884-1939

Entrevistes (Selecció)

  • CANYÀ, Llucieta: "Alfons Maseras i el feminisme", La Veu de Catalunya (Barcelona), 26 de juliol de 1929.
  • GUILANYÀ, Pere: "Vida catalana a París", La Veu de Catalunya (Barcelona), 17 de novembre de 1926.
  • RODOREDA, Mercè: "Parlant amb Alfons Maseras", Clarisme (Barcelona), 16 de juny de 1934, p. 1.
  • S. N.: " 'Els Clàssics del Món': Molière en català", El Matí (Barcelona), 7 d'octubre de 1930, p. 11.
  • S. N.: "Mirador pregunta als escriptors", El Mirador (Barcelona), 23 de juny de 1932, p. 1.
  • S. N.:"Tot Molière en català. Interviu amb Alfons Maseras", El Matí (Barcelona), 18 d'abril del 1934, p. 9.