Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Ovidi enamorat.

Es tracta de la traducció en prosa del segon llibre d'un poema llatí titulat De vetula i redactat en hexàmetres. L'autor del poema havia redactat la seva obra com si fos una narració autobiogràfica del poeta llatí Ovidi. Bernat Metge es creuria, doncs, que traduïa una obra d'Ovidi i per això anomena Ovidi el protagonista de l'aventura eròtica que l'obra narra en primera persona. L'estil de la traducció és correcte però no arriba a la perfecció del Valter e Grisleda, potser perquè es tracta d'un assaig de joventut.