Autors i Autores

Carles Miralles
1944-2015

Coberta del llibre Homer.

Homer.

Amb el nom d'Homer designem una entera literatura que és, potser, el tresor de poesia més important de la humanitat. Es tracta, sobretot, de dos poemes èpics, la Ilíada i l'Odissea, que es troben a l'origen de la literatura grega i també, per tant, a l'inici de la tradició occidental: dos poemes que han mantingut una plena vigència al llarg de quasi tres mil anys. En aquest volum, Carles Miralles ens parla de la Ilíada i de l'Odissea, i també dels altres poemes que els antics atribuïen a Homer (els Himnes homèrics, el Margites, la Batracomiomàquia), però ho fa no pas adreçant-se als especialistes, sinó pensant en tots aquells que volen llegir Homer, també i sobretot en traducció, i que reclamen una orientació sobre els poemes i sobre el discurs crític que han generat, des de l'Antiguitat fins als nostres dies.