Autors i Autores

Llorenç Moyà Gilabert
1916-1981

Coberta del llibre El ball de les baldufes.

El ball de les baldufes.

El volum conté tres entremesos que parteixen de la tradició mallorquina del segle XVIII, escrits entre 1979 i 1980: l'Entremès dels llépols befats (p. 9-37.), l'Entremès de les dones eixorques (39-73) i l'Entremès del bordell i l'inquisidor (75-102). També conté una endreça als lectors, una Dedicatòria, una Obertura i un Colofó, tot en vers.