Autors i Autores

Maria-Antònia Oliver
1946-2022

Al castellà

  • El sol que engalana [El sol que fa l'ànec]. Barcelona: Thassalia, 1988. (Trad. Manuel Quinto)
  • Estudio en lila [Estudi en lila]. Barcelona: Vidorama, 1990. (Trad. Manuel Quinto)
  • Antípodas [Antipodes]. Barcelona: Vidorama, 1990. (Trad. Manuel Quinto)