Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Contes de capçalera.

El volum Contes de capçalera aplega els quatre llibres de narracions breus que Palau i Fabre ha escrit fins ara i ofereix una ocasió única per aproximar-se al seu univers i copsar-ne la seva profunda dimensió. L'erotisme, la reflexió sobre un saber no científic, imaginatiu, el viatge com a forma de percepció d'altres realitats, la irònica lucidesa del diable, la crítica d'una societat benestant i mediocre, la mirada a la vegada desencisada i punyent sobre la literatura catalana són alguns de les referències recurrents que sorprenen el lector.