Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

El monstre i altres escrits autobiogràfics.

"He titulat les meves memòries El monstre. No és un títol gens exagerat. ¿No mereix ser qualificat de monstre un escriptor que, después de lluitar, com ningú, en els pitjors moments, per tal de redre‡ar la llengua i fer-la surtir de la postració en la qual havia caigut, a la qual estava sotmesa, después dïhaver comès aquest pecat, dic, sïha intentat marginar-lo, atés que ha estat imposible eliminar-lo del tot com els més conspicus haurien desitjat?"

Josep Palau i Fabre