Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Coberta del llibre La confessione o l'esca del peccato.

A l'italià

  • La confessione o l'esca del peccato [La confessió o l'esca del pecat]. Palerm: Theatrum Mundi, 2001. (Trad. Francesco Ardolino)