Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Obra literària completa.

Aquesta edició en dos volums de l'obra literària completa de Josep Palau i Fabre, a cura de l'autor, aplega per primera vegada tots els seus escrits publicats en forma de llibre, en diaris i revistes, o inèdits. El primer volum inclou la poesia, el teatre i els contes, i el segon reuneix els assaigs, els articles i les memòries. La suma dels dos volums respon a l'autoretrat de l'escriptor que figura als Quaderns de l'Alquimista: «Els meus enemics haurien d'estar contents i proclamar, amb mi, que si no he comès tal crim és perquè he escrit tal obra; que si no he estat un assassí, un demagog o un incendiari -ha anat d'un pèl- és perquè sóc poeta, dramaturg i assagista. Aquesta concomitància amb l'acció és, als meus propis ulls, el que confereix a la meva obra la seva autenticitat».

Els volums inclouen l'obra literària de Palau i Fabre en català i també els seus textos en castellà i en francès. «De les tres opcions que durant la meva adolescència se m'oferien, de les tres a les quals aspirava conjuntament, si he optat o donat la preferència a la de ser un escriptor català, eliminant gairebé del tot les altres dues possibilitats -la de ser un escriptor castellà i la de ser un escriptor francès-, ha estat perquè la primera significava posar-se al costat del més feble», afirma Palau i Fabre a El monstre.