Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Picasso 1927-1939. Del Minotaure al Guernika.

Edicions Polígrafa, amb la col·laboració de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, ha culminat l'edició de l'obra monumental de Josep Palau i
Fabre sobre Picasso, amb el quart volum de la seva biografia de l'artista:
Picasso 1927-1939. Del Minotaure al Gernika. Es tracta d'un llibre de 456
pàgines i 1300 il·lustracions: el més complet que s'ha publicat mai sobre
aquesta època de Picasso. Picasso 1927-1939. Del Minotaure al Gernika
va restar inèdit quan Palau i Fabre va morir l'any 2008 i ha estat
llargament esperat pels especialistes d'arreu del món que han fet de
Palau i Fabre una referència. Es publica simultàniament en tres versions:
català, castellà i anglès. L'escriptor Julià Guillamon, expert en Josep
Palau i Fabre, ha tingut cura de l'edició, en col·laboració amb Alícia
Vacarizo, responsable de l'Arxiu i del Fons Documental de la Fundació
Palau de Caldes d'Estrac.