Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Quaderns de l'alquimista.

Sota l'aparença de notes disperses, estructurades a través d'unes constants temàtiques (Llull, Picasso, la poesia catalana i universal, els grans moments de l'art modern, la relació de l'intel·lectual amb el seu país) s'hi amaguen una persquisió i un pensament molt travats sota els molts interrogants propis d'un home del segle XX. Hi palpiten unes quantes afirmacions essencials que l'autor ha necessitat per bastir el seu bast edifici.