Autors i Autores

Josep Palau i Fabre
1917-2008

Teatre de Don Joan.

"Els elements que apareixen al Teatre de Don Joan haurien de ser reveladors: sensació d'orfenesa i d'abandó matern, incapacitat d'estimar, transformació i disfressa, transtorns profunds, poder de seducció..."

(Sinopsi)