Autors i Autores

Sergi Pàmies

Al castellà

  • Infección [Infecció]. Barcelona: Anagrama, 1987. (Trad. de Joaquim Jordà)
  • Debería caérsete la cara de vergüenza [T'hauria de caure la cara de vergonya]. Barcelona: Anagrama, 1987. (Trad. de Joaquim Jordà)
  • La primera piedra [La primera pedra]. Barcelona: Anagrama, 1991. (Trad. de Marcelo Cohen)
  • El instinto [L'instint]. Barcelona: Anagrama, 1994. (Trad. de Marcelo Cohen)
  • Sentimental. Barcelona: Anagrama, 1996. (Trad. de Marcelo Cohen)
  • La gran novela sobre Barcelona. Barcelona: Anagrama, 1998. (Trad. Javier Cercas)
  • El último libro de Sergi Pàmies [L'últim llibre de Sergi Pàmies]. Barcelona: Anagrama, 2001. (Traducció de l'autor)
  • Si te comes un limón sin hacer muecas [Si menges una llimona sense fer ganyotes]. Barcelona: Anagrama, 2007. (Traducció de l'autor)
  • La bicicleta estática [La bicicleta estàtica], Barcelona: Anagrama, 2011. (Trad. de l'autor)
  • El arte de llevar gabardina [L'art de portar gavardina]. Barcelona: Anagrama, 2019. (Trad. de l'autor)