Autors i Autores

Oriol Pi de Cabanyes

Coberta del llibre Gaudí, una cosmogonia.

Gaudí: una cosmogonia.

L'obra de Gaudí és una obra oberta que Oriol Pi de Cabanyes llegeix d'una manera personal i creativa. Amb Gaudí, una cosmogonia l'escriptor vol acostar-se sense apriorismes ni prejudicis al complex procés de creació d'un univers d'imatges tan suggerent com enigmàtic. Pi de Cabanyes, que situa Gaudí en la tradició d'Hermes i de Pitàgores, ens proposa una lectura insòlita del ric repertori de formes d'un arquitecte que, segons aquí es veu, va deixar missatges a desxifrar en totes les seves obres. A Gaudí, una cosmogonia, Pi de Cabanyes ens poposa una lectura activa del llenguatge simbòlic de Gaudí, tot copsant en l'extraordinària personalitat de l'arquitecte també l'artista genial i transcendent, el poeta i el mísitc que s'expressen en la seva obra plàstica. Es tracta, doncs, d'una interpretació liure de la persona i l'obra d'Antoni Gaudí, d'un assaig propi d'un escriptor que entén, com el mateix Gaudí, el valor del treball i de la creació com un camí cap al coneixement.