Autors i Autores

Oriol Pi de Cabanyes

Sobre l'obra Passió i mort de Joaquim Mir

Mir fou un dels milers de persones víctimes de la repressió franquista per haver comès el gravíssim delicte de ser catalanista.

Oriol Pi de Cabanyes ha estudiat amb detall i rigor el darrer període de la vida de Mir i ho ha fet consultant una documentació important i essencial, que fins ara no havia estat a l'abast dels investigadors. D'aquesta documentació en reprodueix els textos més importants en la seva obra. Hem d'agrair-li aquesta seva contribució no sols a la biografia de Joaquim Mir, ans també al coneixement del període que correspon als anys 1939 i 1940, el més negre i trist de la història de Catalunya. Oriol Pi de Cabanyes, doncs, ens ofereix un llibre que cal llegir.

Josep Benet: del pròleg a Passió i mort de Joaquim Mir. Barcelona: Parsifal, 2004