Autors i Autores

Oriol Pi de Cabanyes

Coberta de Oferiu flors als rebels que fracassaren.

Oferiu flors als rebels que fracassaren.

Aquesta novel·la, la primera de l'autor, ens presenta les dues frustracions successives del seu protagonista: l'una, provocada pel cansament de la seva inserció en el món universitari; l'altra, en el marc de les comunes contraculturals europees. Paral·lelament a l'acció central, un doble contrapunt narratiu: el que lliga l'actitud del protagonista a una determinada situació històrica, la que ha abandonat, i el que li ofereix la imatge d'allò que amb la seva fugida podria haver esdevingut. En resum, la necessitat de triar entre l'evasió autodestructiva i la fidelitat al compromís amb la seva col·lectivitat. Tot, amb la introducció d'un món nou -actualíssim- en la narrativa catalana, en un estil viu i acolorit.