Autors i Autores

Susanna Rafart

Articles

 • ABRAMS, D. S.: "Un temps més ple", Avui, 6 de febrer 2006, p. 13 (Suplement).
 • ALMADEZ, Martín: "De la transparencia al presagio", El informador. Diario independiente(Mèxic), 9 de gener 2001.
 • ARDOLINO, Francesco: "Temps d'edificar. Sobre la narrativa dels Imparables", El Temps, núm. 1016, p. 93.
 • ARDOLINO, Francesco: "Dentro il pozzo dell'anima", Poesia, núm. 166, any XV, novembre 2002, p. 46.
 • BALLESTER, Margarita: "Paraules per a un retrat", Caràcters, núm. 33, octubre 2005, p. 32-33.
 • CARDELL, Miquel: "El glaç del foc", Diario de Mallorca, 10-11-2002.
 • CARRIÓN, Jordi: "Entre el foc i el gel", Avui, 23 d'abril 2002, p. 35.
 • CASTAÑO, Manel: "El trist paper de la condició humana", Presència, 20-26 d'octubre 1996, p. 36.
 • CASTAÑO, Manel: "Un esforç per comprendre", El Periódico, 26 d'abril 2002.
 • CORTADELLAS, Xavier: "De la pedra al jardí", Presència, 17 de setembre 2000, p.26
 • CORTADELLAS, Xavier: "Les veus encara vives", Presència, 5-11 de juliol 2002, Llibres/27.
 • COSTA-GRAMUNT, Teresa: "Contes nous", L'Eco de Sitges, 25 de novembre 2000.
 • CREUS, Ricard: "Poesia sobre paper viu", pròleg a Olis sober paper. València: Tres i Quatre, 1996.
 • FIOL, Bartomeu: "El poder de la llum", Diari de Balears, 31 desembre 2004.
 • FIOL, Bartomeu: "Els fruits d'un arbust", Diari de Balears, 28 d'octubre 2005.
 • FORCANO, Manel: pròleg a Retrat en blanc. Palma de Mallorca: Moll, 2004.
 • GALOFRÉ, Jordi: Colors (Banyoles), setembre 2005.
 • GIL, Anna M.: "Las verdades ocultas", La Vanguardia, 19 de novembre 2003.
 • JULIÀ, Lluïsa: "La inundació", Serra d'Or, núm. 540, desembre 2004, p. 96.
 • LUCERO, Lluís: "Mots sobre tela", Revista de Girona, 1996.
 • LUCERO, Lluís: "A l'ombra dels mots", Revista de Girona, núm. 205, març-abril 2001, p. 113.
 • LUCERO, Lluís: "Dos poemaris per a una lectura", Revista de Girona, núm. 214, setembre-octubre 2002, p. 110.
 • LUCERO, Lluís: "La força del saüc", Revista de Girona, núm. 234, gener-febrer 2006, p. 112.
 • LUCERO, Lluís: "Un blanc encès en la foscor", Revista de Girona, núm. 232, setembre-octubre 2005, p. 112-113.
 • LLORCA, Vicenç: "El conreu dels olis daurats", Avui, 6 de febrer 1997, p. 5 / Serra d'Or, núm. 448, abril 1997, p. 100.
 • LLORCA, Vicenç: "Pensar com la llum", Avui, 11 de novembre 1999.
 • MARTÍNEZ, Txema: "Redempció", Caràcters, núm. 26, gener 2004, p. 12.
 • MATEU, Melcion: "Inquietants elegies", Transversal, núm. 20, 2003.
 • MESQUIDA, Biel: "Susanna Rafart: una poètica de les llibertats", Diario de Mallorca (Bellver), 4 febrer de 2005, p. 2.
 • PUIGDEVALL, Ponç: "Monòlegs onírics", Suplement "Quadern", El País, 27 novembre 2003.
 • PUIGVERT, Joan Maria: "La tendresa de Susagna Rafart", Sinera, núm. 6, setembre 1978? [ciclostil, revista universitària, Girona]
 • ROURERA, Jordi: "Notes de lectura", Lluc, núm. 845, setembre 2005, p. 53-54.
 • SÒRIA, Enric: "Pou de glaç", Serra d'Or, núm. 526, octubre 2003, p. 61.
 • VIDAL, Pau: "Cap a la veu", Suplement "Quadren", El País, dijous 21 de març de 2004.
 • VIDAL FOLCH, Estanislau: "La forma és el tot", El Periódico, 14 gener 2004, p. 24.
 • XUMET, Antoni: "Rere portes mal tancades", L'espira, Revista Cultural Diari de Balears, 12-V-2002.