Autors i Autores

Joana Raspall
1913-2013

Batec de paraules. Poesia lírica completa.

Pròleg i estudi introductori de Carme Arenas (2013) / Pròleg de Carles Duarte (2021, edició revisada).

La present edició conté tota la poesia lírica que Joana Raspall va editar entre 1991 i 2010 en els cinc títols: Ales i camins, Llum i gira-sols, Arpegis, Instants i Jardí vivent. A més, a la segona part, l'apartat «Obra poètica inèdita» incorpora 191 poesies inèdites seleccionades per l'autora amb motiu del centenari del seu naixement, d'entre una multitud de carpetes i llibretes d'obra inèdita en tots els gèneres que, finalment, Joana Raspall ha volgut oferir als seus lectors.