Autors i Autores

Bartomeu Rosselló-Pòrcel
1913-1938

Coberta del llibre Imitació del foc.

Imitació del foc.

En l'edició de 1938, la presentació és de Carles Riba. I en la de 1991, la introducció és a cura de Josep M. Balaguer.

Rosselló-Pòrcel va dedicar Imitació del foc al seu amic, l'escriptor Salvador Espriu.

Publicat pòstumament, Imitació del foc és el tercer recull poètic de Rosselló-Pòrcel i representa la culminació de la seva trajectòria literària. Hi palesa un gran domini de l'idioma. S'hi troben ressons de la seva preocupació per la literatura castellana, un neopopularisme semblant al de García Lorca o Alberti i també la forma acurada de Jorge Guillén. No hi falten tampoc repercussions del surrealisme europeu i de l'avantguardisme introduït a Mallorca pel seu amic M. A. Colomar.