Autors i Autores

Àngel Ruiz i Pablo
1865-1927

Estudis

  • LÓPEZ CASANOVAS, Joan F.: "Els Menorquins i la llengua catalana. Una perspectiva històrica", dins del II Congrés Llengua catalana, VIII: àrea 7. València: Institut de Filologia Valenciana, 1989, p. 157-173.
  • QUINTANA, Josep Maria: Regionalisme i cultura catalana a Menorca: 1888-1936. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.