Autors i Autores

Àngel Ruiz i Pablo
1865-1927

Coberta del llibre Per fer gana.
Coberta de l'obra Novel·letes menorquines.
Coberta de les Obres completes. Barcelona: Selecta, 1961.

Obra

Narrativa

Novel·la

Poesia

  • Poesies. Barcelona: Ilustració Catalana, 1911.
  • Antologia poètica. Ciutadella: Llibreria Allès, 1956.
  • En castellà

Teatre

Traduccions realitzades per l'autor/a

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora