Autors i Autores

Maria Antònia Salvà
1869-1958

Coberta del llibre Maria A. Salvà, 25 anys després.
Coberta del llibre Lectures de Maria-Antònia Salvà.

Estudis

 • ARAMON i SERRA, Ramon: Frederic Mistral i la Renaixença Catalana. Barcelona: 1985.
 • DIVERSOS AUTORS: Homenaje a María Antonia Salvá, Baleares, Revista quinzenal ilustrada, núm. 56, 10 de juliol de 1918.
 • DIVERSOS AUTORS: La Veu de Mallorca a Maria Antònia Salvà, La Veu de Mallorca, núms. 27-28-29, 15 de juliol de 1918.
 • DIVERSOS AUTORS: Maria A. Salvà, 25 anys després. Llucmajor: Obra Cultural Balear de Llucmajor, 1983.
 • DIVERSOS AUTORS: Diccionari d'adjectius. Obra poètica de Maria Antònia Salvà. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1993.
 • DIVERSOS AUTORS: Lluc-Llucmajor. Germanor amorosida. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1994.
 • DIVERSOS AUTORS: Memòria de Maria Antònia Salvà. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1997.
 • DIVERSOS AUTORS: Escriure sense context. Jornades d'estudi de Maria Antònia Salvà (Palma-Llucmajor, 2-5 d'abril de 2008). Barcelona: Publicacions l'Abadia de Montserrat, 2009.
 • GAYÀ, Miquel: La poesia de Maria Antònia Salvà. Llucmajor: Ajuntament de Lluvmajor, 1992.
 • JULIÀ, Lluïsa: Lectures de Maria-Antònia Salvà. Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • MASSOT i MUNTANER, Josep: Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.
 • SBERT i GARAU, Miquel: Maria Antònia Salvà i Ripoll: apunts per a una cronologia mínima. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1990.
 • TOMÀS, Margalida: La trajectòria intel·lectual de Maria Antònia Salvà. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1991.
 • VENY, Joan: La lliçó lingüística de Maria Antònia Salvà. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1991.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume: La poesia casolana de Maria Antònia Salvà. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 1990.