Autors i Autores

Maria Antònia Salvà
1869-1958

Coberta del llibre Les illes d'or de Frederic Mistral.

MISTRAL, Frederic: Les Illes d'or.

"La present edició, per contra, comprèn una completa versió de Les illes d'or. I, en oferir-la al públic en l'escaiença del vuitantenari, s'ha cregut interessant de reproduir el pròleg de la selectiva edició primera, perquè en aquesta edició commemorativa quedi constant l'homenatge a Frederic Mistral, el poeta creador dels bells poemes, a Maria Antònia Salvà, la finíssima poetessa que els ha anostrats, i a Joaquim Ruyra, el príncep de la prosa catalana que els donà la cordial benvinguda."

("Nota editorial", dins Les illes d'or, Barcelona, Selecta, 1955)