Autors i Autores

Màrius Sampere
1928-2018

Ens trobarem a fora.

"No vull aclarir ni justificar res: la poesia es revela autosuficient; allò que diu és dogmàtic. Ara bé, defugint la jurisprudència de la semàntica, no és cert ni necessari que ens hàgim de 'trobar a fora', sinó fals. Vet aquí la raó d'aquest poemari. Perquè un títol ha de convidar a una saludable confusió."