Autors i Autores

Josep Sebastià Pons
1886-1962

Coberta del llibre Els poetes d'Ara, prologat per Carles Soldevila.
Coberta del llibre Prosa Completa I.

Obra

Novel·la

 • Llibre de les set sivelles. Barcelona: Selecta, 1956.
 • L'ocell tranquil [Trad. del francès de Ramon Folch i Camarasa]. Barcelona: Barcino, 1977.
 • Prosa completa I. Barcelona: Columna, 1991.

Poesia

 • Canta perdiu i altres poemes. Barcelona: Barcino, 1962.
 • Misteri de Sant Pere Ursiol. Barcelona: Barcino, 1967.
 • Obra poètica. Barcelona: Edicions 62, 1976.
 • Cantilena. Barcelona: Edicions 62, 1979.
 • Poesia. Barcelona: Orbis, 1985.
 • Poesia Completa. Barcelona: Columna, 1987.
 • Poesia. Barcelona: Edicions 62, 1995
 • Josep Sebastià Pons [Sel. de Sebastià Alzamora]. Barcelona: Proa, 1998.
 • Els milllors poemes. Barcelona: Columna, 1998.

Teatre

 • Teatre. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1990.
 • Teatre complet. Barcelona: Columna, 1993.

Altres

 • "Resposta a l'enquesta sobre la psicologia de la poesia lírica", La Revista, X, núm. 2221-222, 1924, p. 197-200.
 • "Una "lletra a l'amic Ventura" del poeta J. S. Pons... i una bella i pràctica resposta de Perpinyà", Serra d'Or (Barcelona), núm. 5, maig 1961, p. 19.
 • "Un discurs de Josep Sebastià pons, M. Pompeu Fabra et le catalan liittéraire", Els Marges (Barcelona), juny de 1990, p. 71-81.
 • "Vida i poesia en l'obra de Tomàs Garcés", Serra d'Or (Barcelona), núm. 383, novembre 1991, p. 41-43.

Estudis sobre l'autor/autora

 • ABRAMS, Sam: "Pons: A poet's a poet?", El País. "Quadern" (Barcelona), 20 d'octubre de 1988, p. 2.
 • ANGLADA, Maria Àngels: "El doble mite de "Faula d'Orfeu", de Josep Sebastià Pons", Reduccions (Vic), núm. 5, juliol 1978, p. 59-64.
 • BOU, Enric: "La "Fina Cantilena" de Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (Barcelona), núm. 322-323, juliol-agost 1986, p. 17-20.
 • CÒNSUL, Isidor: "Poesia completa, per Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (Barcelona), núm. 344, juny 1988, p. 48.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Homenate a Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (Barcelona), núm. 100, gener 1968, p. 77.
 • GARCÉS, Tomàs: "Vida i poesia de Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (Barcelona), núm. 4, abril 1963, p. 29-33.
 • LLORCA, Vicenç: "Una invitació a la poesia rossellonesa", El Temps (València), núm. 239, 16-22 de gener de 1989, p. 70.
 • MANENT, Marià: "Josep Sebastià Pons", dins Poesia, llenguatge, forma. Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • MANENT, Marià: "L'obra poètica de Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (BARcelona), núm. 206, novembre 1976, p. 33.
 • PARCERISAS, Francesc: "Soledat i consol (Tot llegint l'obra poètica de Josep Sebastià Pons)", Els Marges, núm. 10, maig 1977, p. 107-116.
 • PLA, Josep: "Josep Sebastià Pons, poeta (1886-1962)", dins Homenots. Tercera sèrie. Barcelona: Destino, 1972, p. 469-509.
 • PLANELLA, Gabriel: "La poesia completa de J. S. Pons", Revista de Girona (Girona), maig-juny 1988, p. 94.
 • SEABRA, Manuel de: "El Bon poeta fet per les circumstàncies", Diari de Barcelona. "Llibres" (Barcelona), 3 de maig de 1988.
 • SUSANNA, Àlex: "El retorn de Josep Sebastià Pons", El País. "Quadern" (Barcelona), 20 d'octubre de 1988, p. 1- 2.
 • TRIADÚ, Joan: "Josep Sebastià Pons: record d'una visita a Illa", Serra d'Or (Barcelona), núm. 4, abril 1963, p. 33.
 • VILA, Pep: "L'obra erudita de Josep Sebastià Pons", Serra d'Or (Barcelona), núm. 322-323, juliol-agost 1986, p. 20-22.