Autors i Autores

Josep Usó i Mañanós

Coberta de Judith Sorribes.

Judith Sorribes

És una novel·la en què l’autor pretén posar en evidència alguns dels problemes de la nostra societat, en concret la intolerància, que pot arribar a l’obsessió i a la violència entre companys i companyes d’un curs escolar. La gran rivalitat entre Judith i Maria és el mòbil principal del relat.