Autors i Autores

Juli Vallmitjana
1873-1937

Articles

 • CASASSES, Enric: "Dels esguerrats voluntaris", El País. Quadern (Barcelona), 2 de gener de 2003.
 • CASASSES, Enric: "Pròleg", dins Juli Vallmitjana: La Xava. Barcelona: Edicions de 1984, 2003, p. 7-10.
 • CASTELLANOS, Jordi: "El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta", Els Marges (Barcelona), núm. 26, 1982, p. 115-119.
 • CASTELLS, Francesc i CASTELLS, Joan: "Pròleg", dins Juli Vallmitjana: Teatre de gitanos i de baixos fons. Barcelona: Edicions 62, 1976, p. 5-18.
 • CASTELLS, Francesc i CASTELLS, Joan: "Juli Vallmitjana, un clàssic novell", Serra d'Or (Barcelona), núm 150, 1972, p. 55-57.
 • CASTILLO, David: "Final de la marginació", Avui.Cultura (Barcelona), 29 de gener de 2004, p. 2.
 • COSTA PAU, Roger: "Juli Vallmitjana:recuperant l'escriptor", AVUI.Cultura (Barcelona), 13 de gener de 2005.
 • CURET, Francesc: "Juli Vallmitjana", dins del llibre: Història del teatre català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana Aedos, 1967, p. 475-478.
 • DITO TUBAU, Pau: "Elegies del caló", AvuiI.Cultura (Barcelona), 30 de juny de 2005.
 • FÀBREGAS, Xavier: "El declivi del modernisme", dins del llibre Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978, p. 208-209.
 • FOGUET, Francesc i MESTRES, Albert: "Estudi introductori" dins Juli Vallmitjana:Sota Montjuïc. Criminalitat típica local. Tarragona : Arola Editors- Edicions de 1984, 2004, p. 9-31.
 • FOGUET, Francesc i MESTRES , Albert: "El teatre de Vallmitjana en el seu temps", dins Juli Vallmitjana:Teatre. Barcelona: Edicions de 1984, vol. II, 2005, p. 7-45.
 • FOGUET I BOREU, Francesc: "Cartes i postals esparses de Juli Vallmitjana (1912-1929)", Assaig de teatre (Barcelona), núm. 50-51, 2006, p. 193-211.
 • GALLÉN, Enric: "Juli Vallmitjana", dins Antini Comas- Joaquim Molas-Martí de Riquer: Història de la literatura catalana. Barcelona:Ariel, vol.VIII, 1986, p. 423-427.
 • GALLÉN, Enric: "Descobrint Vallmitjana", BENZINA (Barcelona), núm. 6, 2006, p. 72-74.
 • GOMÀ, Enric: "Sota Montjuïc. Criminalitat típica local", El País (Barcelona), 27 de gener de 2004.
 • GUILLAMÓN, Julià: "Juli Vallmitjana i les gitanos" dins Juli Vallmitjana: De la raça que es perd. Barcelona: Edicions de 1984, 2005, p. 7-44.
 • GUILLAMÓN, JUlià: "El poeta agitanado", La Vanguardia (Barcelona), 24 d'agost de 2005.
 • PIÑOL, Rosa Mª: "Reeditados los relatos de Vallmitjana sobre los gitanos", La Vanguardia (Barcelona), 7 de juny de 2005.
 • RIMBAU, Joan: "La Barcelona amagada", Avui. Cultura, 29 de gener de 2004, p. 3)
 • SANMARTIN SAEZ, J.: "La paraula marginal com a recurs d'estil literari en el teatre de Juli Vallmitjana", dins del llibre: Miscel·lània Germà Colon. Estudis de llengua i literatura catalanes Barcelona: PAM, vol. XXVII, 1994, p. 165-177.
 • SERÉS, Francesc : "Aixís ho conten els vells gitanos", El País. Quadern (Barcelona), 21 de juliol de 2005.
 • SUNYER, Magí: "L'altra ciutat: gitanos i baixos fons (sobre l'obra teatral de Juli Vallmitjana)", Caràcters (València), núm. 36, 2006, p. 45.
 • TRENC-BALLESTER, Eliseu: "La teosofia a Catalunya i la seva influència sobre l'art modernista", Els Marges (Barcelona), núm. 15, 1979, p. 98-105.
 • VIDAL, Plàcid: "Juli Vallmitjana", dins del llibre Els singulars anecdòtics. Barcelona: Joaquim Horta, 1925, p. 247-254.