Autors i Autores

Antoni Vidal Ferrando

Al castellà

  • La mano del jardinero [La mà del jardiner]. Barcelona: El Aleph Editores, 2001. (Trad. Joan Pla)
  • Veinte poetas de las Baleares = Vint poetes de les Balears: antologia [publicació català-castellà]. Madrid: Calambur, 2004. (Sel. de Pere Rosselló; Trad. Nicolau Dols i Gabriel de la S. T. Sampol)
  • Las lunas y los sapos [Les llunes i els calàpets]. Madrid: Calambur, 2007. (Trad. Joan Pla)
  • La isla de los dólmenes [L'illa dels dòlmens]. Pollença: El Gall Editor, 2011. (Trad. Neus Canyelles)