Autors i Autores

Maria Àngels Viladot

Premis

  • Premi Doctor Martí i Julià (1979): Una mesura psicofisiològica del bilingüisme: temps de reacció d'associació verbal.
  • Premi Estudis de la Caixa de Sabadell (1995): Comunicació intergeneracional. Un estudi a Catalunya.
  • Finalista Premi Sen Soví.
  • Premi Maria Aurèlia Campmany de l'Ajuntament de Barcelona (2015): La Bretxa Salarial per raó de gènere.