Autors i Autores

Isabel de Villena
1430-1490

Coberta del llibre Jesús i les dones.

Jesús i les dones

El llibre present es tracta d'una antologia de la seva extensa obra "Vita Christi", on es destaca el paper preeminent de les dones en la figura de Jesús, podent-se considerar una obra feminista "avant la lettre".

(Sinopsi de l'editorial Barino).