Autors i Autores

Jaume Aulet

Coberta de L'obra de Josep Carner.

Obra

Crítica literària o assaig

 • "El conte. Pere Calders", dins Diversos autors: Història de la literatura catalana (volum 3). Barcelona: Edicions 62 / Ediciones Orbis, 1984, p. 141-163.
 • "Introducció" a Pere Calders, Obres completes (volum I). Barcelona: Edicions 62, 1984, p. 5-26.
 • "Mercè Rodoreda, Vint-i-dos contes", a Diversos autors: Història de la literatura catalana (volum 4). Barcelona: Edicions 62 / Ediciones Orbis, 1984, p. 145-146.
 • "Pere Calders, Tot s'aprofita", dins Diversos autors: Història de la literatura catalana (volum 4). Barcelona: Edicions 62 / Ediciones Orbis, 1984, p. 147-148.
 • "Jaume Bofill i Mates i la Congregació Mariana dels Jesuïtes de Barcelona (1894-1907)", dins Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras (volum 1). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 27-66.
 • L'obra de Josep Carner. Barcelona: Teide, 1991.
 • Josep Carner i els orígens del Noucentisme. Barcelona: Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
 • "L'aportació de Joan Fuster a la literatura catalana", dins A. Ferrando, M. Pérez Saldanya (eds.): Homenatge universitari a Joan Fuster. València: Universitat de València, 1993.
 • "La poesia catalana dels darrers anys", dins Diversos autors: La cultura catalana recent (1960-1988). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 113-132.
 • "Literatura i ciutat", dins M. Peran, A. Suàrez, M. Vidal (eds.): Noucentisme i ciutat. Barcelona: Electa / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1994, p. 61-72.
 • "El Realisme Històric i la seva evolució: un cop d’ull a la siuació de la poesia catalana dels anys Actes del desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (volum 1). Barcelona: AILLC / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 215-223.
 • "Presentació de la taula rodona Carles Riba vist pels poetes actuals", dins Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba: 100 anys). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995 p. 105-106, ("Biblioteca Milà i Fontanals", 21).
 • "Carner i la poesia noucentista: el rendiment d'un model poètic", dins Jaume Subirana (ed.). Barcelona: Proa, 1995.
 • "Joaquim Molas i la crítica militant", dins Diversos autors: A Joaquim Molas. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, p. 9-14.
 • "El Noucentisme literari", dins Pere Gabriel (dir.): Història de la cultura catalana, volum VII: El Noucentisme 1906-1918. Barcelona: Edicions 62, 1996, p. 105-138.
 • "Josep Carner, entre la facècia i la ironia", dins M. Casacuberta, M. Gustà (eds.): De Rusiñol a Monzó: humor i literatura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, p. 49-66.
 • Antologia de la poesia noucentista. Barcelona: Edicions 62, 1997.
 • "Els anys vint i trenta: la diversitat de tendències", dins Glòria Bordons, Jaume Subirana (eds.): Literatura catalana contemporània I. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1998, p. 5-10.
 • "La correspondència d'exili d'Agustí Bartra", dins Manuel Aznar (ed.): El exilio literario español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional (Bellaterra 27 de noviembre - 1 de diciembre de 1995). Sant Cugat del Vallès: GEXEL / Associació d'Idees, 1998, p. 539-554.
 • "El teatro en lengua catalana y el exilio de 1939", dins Manuel Aznar (ed.): El exilio teatral republicano de 1939. Sant Cugat del Vallès: Associació d'Idees / GEXEL, 1999, p. 119-134, ("Sinaia", 4).
 • "El teatre català durant l'any 1898. un incipient intent de modernització", dins 1898. Entre la crisi d'identitat i la modernització. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d'abril de 1998 (volum 2). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, p. 131-154.
 • "El compromís poètic de Jordi Sarsanedas", dins F. Carbó, D. Jiménez, E. Real, R.X. Rosselló (eds.: <Les literatures catalana i francesa: postguerra i "engagement". Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, p. 7-32.
 • "La poesia catalana de la segona meitat dels anys cinquanta: unes propostes aparentment innovadores" dins Àlex Broch, Ramon Pinyol i Torrents (eds.): Col·loqui Martí i Pol. 1948-1998. Cinquanta anys de poesia. Vic: Eumo, 2000, p. 67-89, ("Documents", 32).
 • "Jaume Cabré i el sentit de la ficció teatral", pròleg a Jaume Cabré: Pluja seca. Carta del papa a la reina Maria. Barcelona: Proa / Teatre Nacional de Catalunya, 2001, p. 9-20.
 • "Realisme i models narratius en el conte català dels anys seixanta", dins Assumpta Bernal, Carme Gregori (eds.): Realisme i compromís en la narrativa de la postguerra europea. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, p. 327-350.
 • "Pere Calders enmig del panorama literari dels anys seixanta", dins Carme Puig Molist (ed.): Pere Calders i el seu temps. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, p. 109-128.
 • "La poesia de Jaume Agelet. Una recuperació necessària", pròleg a Enric Falguera: La poesia de Jaume Agelet i Garriga. Evolució i fidelitat. Lleida: Pagès Editors, 2004, p. 11-14.
 • "Miquel Desclot i la poesia per a infants", Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Barcelona), núm. 123, desembre 2004, p. 35-49.

Estudis sobre l'autor/autora

 • BARGALLÓ, Josep: "Del Príncep dels poetes", Avui. Cultura, Barcelona), 12 d'octubre de 1991, p. 9.
 • CASACUBERTA, Margarida: "Josep Carner i els orígens del Noucentisme". Els Marges (Barcelona), núm. 48, juny 1993, p. 118-119.
 • CASAS CADEVALL, Eulàlia i Joan: "Jaume Aulet, la literatura i el mètode" [Entrevista] Al Vent, Revista de Terrassa (Terrassa), núm. 102, juliol 1992, p. 27-30.
 • DD. AA.: "De Rusiñol a Quim Monzó: humor i literatura", Serra d'Or (Barcelona), núm. 439-440, juliol-agost 1996, p. 91.
 • KEOWN, Dominic: "Antologia de la poesia noucentista, edited by Jaume Aulet", Journal of Iberian and Latin American Studies (Cardiff), I, vol. 5 (june 1999), p. 108-109.
 • S., I.: "Jaume Aulet, una proposta de reflexió sobre Carner", Al Vent. Revista de Terrassa (Terrassa), núm. 102, juliol 1992, p. 23.