Autors i Autores

Jaume Aulet

Coberta de Josep Carner i els orígens del Noucentisme.

Premis

 • Premi Jordi Rubió i Balaguer, d'història de la literatura catalana (1989): Els orígens literaris de Josep Carner.
   
 • Premi Manuel Milà i Fontanals, a la millor tesi doctoral d'història de la literatura catalana (1989): Els orígens literaris de Josep Carner.
   
 • Premi Projectes de Fundació Enciclopèdia Catalana (2000): La poesia catalana en el nou tombant de segle. Un estudi sobre la situació del gènere en el context de la literatura actual.
   
 • Ajut de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la investigació sobre moviments, obres i autors de literatura catalana, prioritariament contemporània per a l'any 1992. Ajut per a la confecció d'un estudi i una antologia de la poesia noucentista catalana (1992).
   
 • Ajut de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la investigació sobre moviments, obres i autors de literatura catalana, prioritariament contemporània per a l'any 1995. Ajut per a un treball de buidat i anàlisi de la correspondència del poeta Agustí Bartra conservada al seu arxiu particular (1995).
   
 • IV Premi Aurora Díaz-Plaja, d'estudis sobre literatura infantil i juvenil
  (2005): "Miquel Desclot i la poesia per a infants". •