Autors i Autores

Ferran Cabrero

Coberta del llibre Cruxent: El espíritu de la materia.

Al castellà

  • El Tercer Mundo no existe. Diversidad cultural y desarrollo [El Tercer Món no existeix. Diversitat cultural i desenvolupament][Pròleg de Gustavo Esteva]. Barcelona: Intermón-OXFAM, 2006.
  • Los Pueblos Indígenas. Ventana a las Américas tan poco latinas [Els pobles indígenes. Finestra a les Amèriques tan poc llatines] [Pròleg de Xavier Albó, SJ). Barcelona: DUO-Universitat Oberta de Catalunya, 2008.
  • Cruxent: El espíritu de la materia [Cruxent: L'esperit de la matèria] [Prólogo de Erika Wagner]. Caracas: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 2009.