Autors i Autores

Ferran Cabrero

Pòrtic

Ferran Cabrero (Barcelona, 1972). Sociòleg, antropòleg i arqueòleg especialitzat en moviments socials, gestió cultural i cooperació internacional per al desenvolupament a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica subsahariana.

És autor de diversos articles en revistes especialitzades, de capítols en edicions conjuntes, i de set obres, on es destaca l'assaig social i la difusió científica des de la vivència pròpia: El Tercer Món no existeix. Diversitat cultural i desenvolupament (2006), Els pobles indígenes. Finestra a les Amèriques tan poc llatines (2007), Cruxent. L'esperit de la matèria (2008), o Retorno a los omaguas. Diario de viaje (2017), entre altres.

És soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Pàgina elaborada per Carme Ros per a l'AELC.
Documentació: Arxiu personal de l'autor.
Fotografia: Arxiu personal de l'autor.