Autors i Autores

Pere Capellà
1907-1954

Coberta de l'obra Sa Madona du es maneig.
Coberta de l'obra L'amo de son Magraner.
Coberta del llibre Obres Completes I.

Obra

Poesia

Crítica literària o assaig

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora

  • DIVERSOS AUTORS: Retrats. Pere Capellà. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2005.
  • FULLANA PUIGSERVER, Pere: Pere Capellà (1907-1954), la lluita incansable per la llibertat. Algaida: Edicions Pere Capellà, 2005.
  • MIRALLES, Joan: Vida i obra d'en Pere Capellà. Palma: Obra Cultural Balear, 1980.