Autors i Autores

Jordi Castellanos
1946-2012

Alguns articles

 • Carles Bosch de la Trinxeria i Raimon Casellas: una polèmica sobre novel·la al final del segle XIX, Recerques, núm. 3, 1974, p. 225-250.
 • Eduard Valentí, entre els clàssics i el modernisme, Els Marges, núm. 1, maig de 1974, p. 103-108.
 • Situació i sentit de Raymond Williams, Cultura i societat (1780-1950), Els Marges, núm. 3, 1975, p. 124-127.
 • Aspectes de les relacions entre intel·lectuals i anarquistes a Catalunya al segle XIX, Els Marges, núm. 6, febrer de 1976, p. 7-28.
 • Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme, Els Marges, núm. 14, setembre de 1978, p. 31-48.
 • Modernisme i estetocràcia, Recerques, núm. 12, 1981, p. 117-136.
 • Noucentisme i censura, seguit de l’edició i notes de Cartes d'Eugeni d'Ors a Raimon Casellas, Els Marges, núm. 22-23, 1981, p. 73-95.
 • Raimon Casellas: estètica i nacionalisme (1899-1906), Nuevo Hispanismo, núm. 2, 1982, p. 97-110.
 • Solitud, novel·la modernista, Els Marges, núm. 25, maig de 1982, p. 45-70.
 • C.A. Jordana i Salvador Espriu, Els Marges, núm. 43, 1991, p. 69-76.
 • Les tres cares del mirall, Barcelona. Metròpolis Mediterrània, núm. 20, 1991, p. 82-89 [amb traducció castellana i anglesa].
 • Un text desconegut del jove Carles Riba, Els Marges, núm. 46, 1992, p. 95-98.
 • Heus ací l'enemic: Prudenci Bertrana i la novel·la, Revista de Girona, XXXVIII, núm. 154, 1992, p. 66-71.
 • Les figuracions de la fantasia. Eugeni d'Ors i la novel·la, Els Marges, núm. 50, 1994, p. 10-27.
 • La Renaixença vista pels Modernistes, Estudis Universitaris Catalans (Actes del Col.loqui Internacional sobre la Renaixença. II), Vol. XXVIII, 1994, p. 101-109.
 • Mercat literari i cultura nacional (1882-1925), Els Marges, núm. 56, octubre de 1996, p. 5-38.
 • Les novel·les de l'Arenys perdut, Quaderns d'Estudis Arenyencs, núm. 6, setembre 1998, p. 68-72.
 • Verdaguer i el Modernisme, Anuari Verdaguer 1995-1996, 1999, p. 27-47.
 • La literatura catalana del segle XX. Un balanç, L'Avenç ["Dossier. Un balanç del segle XX a Catalunya"], núm. 243, gener del 2000, p. 38-42.
 • Literatura catalana i compromís social en els anys 30, Els Marges, núm. 69, gener del 2002.
 • Barcelona, las tres caras del espejo: del Barrio Chino al Raval, Revista de Filología Hispánica [anejo III ], 2002, p. 175-202.
 • Émile Zola. Un segle de lectures, L'Avenç, núm. 275, 2002, p. 12-14.
 • La punyalada. Els clarobscurs de la novel·la dels trabucaires, Serra d'Or, núm. 528, desembre de 2003, p. 51-57.
 • Barcelona en literatura: Imatges en conflicte, Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, vol. XVIII, 2004, p. 131-148.
 • La identitat qüestionada. Un film (3000 metres) de Víctor Català, Els Marges, núm. 82, primavera de 2007, p. 57-75.