Autors i Autores

Jordi Castellanos
1946-2012

Edicions, introduccions, pròlegs

 • ALBERT, Caterina (Víctor Català): Epistolari de Víctor Català. Girona: Ajuntament de l'Escala-CCG, 2005, p. 5-8 ["Pròleg. Víctor Català entre dos pols d'atracció"].
 • ALOMAR, Gabriel: El futurisme seguit dels articles d'"El Poble Català (1904-1906). Mallorca: Editorial Moll, 2000 [Estudi preliminar "Gabriel Alomar i el Modernisme"].
 • AMAT-PINIELLA, Joaquim: Les llunyanies. Poemes d’exili (1940-1946). Berga: Columna-L'Albí, 1999, p. 11-15 [Pròleg: "La paraula en els camps d’extermini"].
 • BATLLE, Carles: Adrià Gual (1891-1902): per un teatre simbolista. Barcelona: Curial Edicions Catalana - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 7-9 ["Adrià Gual i el mestratge de la modernitat"].
 • BENET I JORNET, Josep M.: Salamandra. Barcelona: Proa - Teatre Nacional de Catalunya, 2005, p. 9-12.
 • BERTRANA, Prudenci: Josafat. Barcelona: Edicions 62, 1998, p. I-XLII [Introducció: "Josafat, novel·la modernista"].
 • BOSCH de la Trinxeria, Carles: Records d'un excursionista. Barcelona: Editorial Selecta, 1978, p. 7-31 [Pròleg: "Carles Bosch de la Trinxeria: Una concepció de la vida rural"].
 • BOSCH de la Trinxeria, Carles: L'hereu Noradell. Barcelona: Edicions 62 - La Caixa, 1979, p. 5-15 [Pròleg].
 • CALDERS, Pere: Entre la ratlla i el desig. Antologia de textos. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996 [Presentació i antologia, amb Joan Melcion].
 • CALDERS, Pere: Exploración de islas conocidas [Traducció de Marta Noguer i Carlos Guzman Moncada]. México: Libros del Umbral, 2004, p. 7-14.
 • CASELLAS, Raimon: La damisel·la santa i altres narracions. Barcelona: Edicions 62, 1974, p. 5-18 [Pròleg].
 • CASELLAS, Raimon: Les multituds. Barcelona: Antoni Bosc, 1978 [Pròleg ("Les multituds: en el centre mateix de la narrativa modernista"), edició i notes; segona edició revisada, Barcelona: Angle, 2002, p.9-63].
 • CASELLAS, Raimon: Els sots feréstecs. Barcelona: Curial, 1993 [Edició crítica anotada amb la reedició actualitzada de l'estudi introductori publicat el 1980; segona edició revisada, 1996].
 • CASELLAS, Raimon: Els sots feréstecs. Barcelona: Edicions 62, 2001, p. 5-41 [Introducció].
 • FOLCH I TORRES, J. M.: Aigua avall. Barcelona: Laia, 1980, p. 7-19 [Estudi introductori "Aigua avall: un Folch i Torres diferent"].
 • LLUCH, Carles: La novel·la catòlica a Catalunya. Precedents teòrics (1925-1936). Barcelona: Cruïlla, 2000, p. 9-15 [Pròleg].
 • ORS, Eugeni d': Obra catalana d'Eugeni d'Ors. Vol. I: Papers anteriors als Glosari. Barcelona: Quaderns Crema, 1994 [Estudi introductori, edició crítica i notes amb la col·laboració de Magda Alemany i Teresa Iribarren].
 • PIJOAN, Josep: Política i cultura. Barcelona: La Magrana - Diputació de Barcelona, 1990 [Estudi introductori ("Josep Pijoan: Ideologia, estètica i acció"), selecció de textos i edició].
 • POL, Lluís Ferran de: La ciutat i el tròpic. Barcelona: Laia, 1985, p.5-30 [Estudi introductori: "Ferran de Pol: entre la ciutat i el Tròpic"; segona edició corregida, Barcelona: Curial, 1995].
 • POUS i Pagès, J.: La vida i la mort d'en Jordi Fraginals. Barcelona: Edicions 62 - La Caixa, 1979, p. 5-15 [Pròleg].
 • TELL I LAFONT, Guillem A.: Enfilall de sonets i altres poemes. Barcelona: Edicions 62 - L'Escorpí, 1986 [Estudi introductori, selecció i edició].
 • VERDAGUER, Jacint: Aires del Montseny [Edició de Narcís Garolera]. Barcelona: Edicions del 1984, 2002, p. 7-14 [Pròleg: "Aires del Montseny, un ramellet de flors d’hivern"].
 • YXART, Josep: Entorn de la literatura catalana de la Restauració. Barcelona: Edicions 62 - La Caixa, 1980 [Estudi introductori i selecció de textos].
 • ZOLA, Émile: Els carnatge[Traducció de Margarida Casacuberta]. Barcelona, Edicions del 1984, 2002, p. 7-14 [Estudi preliminar: "El carnatge: una novel·la de la decadència"].